Werkgevers

Heeft u (chronisch) zieke werknemers  of werknemers die langdurig dreigen uit te vallen? Vanuit het CCZW (centrum chronisch ziek en werk) houd ik me ook bezig met re-integratie, wet poortwachter enz.

  • coachen van de werknemer gericht op gezondheid
  • coachen van de werknemer gericht op re-integratie
  • advies aan werkgever omtrent de wet- en regelgeving van zieke werknemers
  • streven naar een win-win situatie
  • maatwerk
  • traject duurt gemiddeld 3 maanden
  • vast maandtarief of tarief per traject

Ik ben aangesloten bij CCZW (centrum chronisch ziek en werk). Ik heb contracten bij o.a. de NVSP (nationale vereniging van Sjögren patiënten) en stichting NAH-zorg (niet aangeboren hersenletsel). Ik verzorg NAH-gerelateerde gastlessen in het voortgezet onderwijs in Friesland.