Werkgevers

Heeft u (chronisch) zieke werknemers  of werknemers die langdurig dreigen uit te vallen? Vanuit het CCZW (centrum chronisch ziek en werk) houd ik me ook bezig met re-integratie, wet poortwachter enz.

  • coachen van de werknemer gericht op gezondheid
  • coachen van de werknemer gericht op re-integratie
  • advies aan werkgever omtrent de wet- en regelgeving van zieke werknemers
  • streven naar een win-win situatie
  • maatwerk
  • traject duurt gemiddeld 3 maanden
  • vast maandtarief of tarief per traject