Over mij

Hallo! Ik ben Marion van Olffen en ik ben sinds 2018 gestart met een eigen praktijk: Arissa Coaching. Het is mijn passie om mensen verder te helpen en net even het zetje te geven dat iemand nodig kan hebben.

Voordat ik mijn coaching praktijk begon heb ik ruim 13 jaar als leerkracht in het voortgezet onderwijs gewerkt. Met veel plezier en passie heb ik leerlingen mogen opleiden en begeleiden. In deze periode groeide ook het verlangen om mezelf meer bekwaam te maken in het begeleiden van anderen én ontstond een voorzichtige droom voor een eigen praktijk.

En dan komt er een keerpunt. Ik word ziek en het blijkt chronisch te zijn. Er breekt een periode aan van ermee leren omgaan: acceptatie, maar ook een grote mate van verzet. Ik wil dit immers niet?! Mijn carrière in het onderwijs wordt beëindigd en ik probeer me staande te houden in het reguliere arbeidsproces. Anderhalf jaar lang heb ik geprobeerd met diverse aanpassingen te blijven functioneren. Mijn wens en droom voor een eigen coachpraktijk viel in duigen. Totdat… ik zomaar van het niets ‘effortless coaching‘ tegenkom. Een keerpunt, opnieuw, maar dan de goede kant op! Dit kan geen toeval zijn. Tijdens de opleiding ervoer ik de kracht van deze nieuwe methode. In korte tijd maak ik grote en kleinere stappen, op weg naar mijn droom. Ik heb in de loop der jaren mogen proeven van diverse coachtechnieken en methodieken. Vaak is er overlap en daar maak ik dankbaar gebruik van.

De naam Arissa

De naam Arissa komt uit het Hebreeuws en betekent ‘de verloving’. Bij verloving kun je denken aan een belofte, aan hoop. Er is altijd hoop voor een ieder van ons. Hoop op herstel en het weer in verbinding komen met jezelf en de ander. Het leven in de wereld zoals wij dat beleven wordt ook wel ‘de arissa’ genoemd. We kunnen het gevoel hebben dat we veel “moeten” (doen) om iets voor elkaar te krijgen. Het kost ‘moeite’. Toch ben je dan eerder aan het overleven dan dat je volop leeft. Veel mensen zijn bezig zich te ‘verzetten’ dan dat ze met de ‘stroom meegaan’. Harmonie ervaren in jezelf en met je omgeving, dat is wat een groot deel van ons geluk bepaalt. Als coach kan ik de maatschappij niet veranderen, maar ik kan jou wel begeleiden en ondersteunen om het je makkelijker te maken.

Alles wat we meemaken is niet voor niets. Het kan echter voelen alsof je midden in een storm zit en je bijna omwaait. Maar deze ‘stormen’ kunnen ons uiteindelijk sterker maken. Het leven lijkt op een puzzel, maar we overzien ‘de puzzel’ niet. Totdat… er weer een puzzelstukje op z’n plek valt. We krijgen steeds meer zicht op het geheel. Wat is jouw plaats in het geheel, waar ligt jouw kracht? Als coach kan ik je helpen dit te ontdekken. Wat houdt je tegen, waar zit nog een blokkade? Door jou inzicht te geven in je situatie of een blokkade aan te pakken, kan ik je helpen met het ‘hervinden van jezelf’.

Ik ben gecertificeerd via de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)